De therapie is het resultaat van                                  Plantaardige kleuren beïnvloeden 

tientallen jaren onderzoek naar de                              de levensenergie van de mens. 

directe inwerking van kleuren op het                           Deze kleuren kunnen verstoringen

menselijk organisme.                                                   in de levensenergie opheffen en het   

                 energielichaam weer in balans brengen.

Het is een geneeswijze die met                                  

plantaardige kleuren, punten van het                          Via een speciaal onderzoek is een

energielichaam (etherisch lichaam of                          tekort of een teveel aan levens-

levenslichaam) via de huid beïnvloedt,                        energie in de energiebanen voelbaar.

waardoor ziekteprocessen kunnen                              

worden behandeld.                                                      De op zijde aangebrachte kleuren

                 (ongeveer ter grootte van 1 cm2)

Het energielichaam bestaat uit energie-                  worden op punten van energiebanen

banen waardoor levensenergie stroomt.                     gezet, waardoor verstoringen in de

Op speciale punten van de energiebanen                   levensenergie verdwijnen en het

is de levensenergie te beïnvloeden.                            energielichaam weer in harmonie  

                 wordt gebracht.

De levensenergie in de mens is nodig                    

voor alle lichamelijke en geestelijke                             Dit leidt tot genezing van lichamelijke

processen. Als de levensenergie niet                          en geestelijke ziekteprocessen, ook

goed door het lichaam stroomt, leidt                         van ziekteprocessen die niet

dit tot klachten en ziekteprocessen.                             behandelbaar lijken te zijn. 

                                                                                                                                                                                                                    

© copyright 2021 - gi-jon.nl, meridiaan-kleurentherapie.nl